[٫سويچ وريموت كنترل خود رادر معرض گرما، سرما ، ضربه وآفتاب خوردگي شديد قرار ندهيد

اين كار باعث ميشود در كار فرستنده اخلتلال ايجادشود واتومبيل روشن نشود.

۲٫پين كد حك شده روي كارت يا پلاك فلزي همراه كليد خود را گم نكنيد ويا ترجيحا‌در جائي ياداشت شود كه در مواقع ضروري در دسترس باشد

۳٫حتما پس از خريد اتومبيلهاي كاركرده جهت تعوض وتعقير و غير فعال كردن كليدها وريموتهاي قبلي اقدام نمائيد.

۴٫درصورت نداشتن كليد يدك حتما يك كليد يدكي تهيه نمائيد.چون در صورت گم شدن كليد،هم ايمني اتومبيل به خطر مي افتد ،وهم اينكه جهت آوردن متخصص ويا حمل ونقل اتومبيل با جرثقيل به تعميرگاه هزينه و وقت زيادي را متحمل خواهيد شد